Church of militant atheism

English Česky

Ukážka nevzdelaných „učencov“

Created on: 11/04/16
Created by: creator

Read here: http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2016100049

Poznámka ku knihe „Nie islamu! Protiislamská politika v Českej republike“ (kde je zmíněna i naše církev)
Langs: Slovak.