Church of militant atheism

English Česky

Vývoj člověka (antropogeneze)

Created on: 04/28/13

Read here: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vývoj_člověka

Vývoj člověka, tedy proces, který vedl ke vzniku druhu Homo sapiens, se odehrál během dlouhého období kenozoika. Na jeho studiu se podílí velké množství vědních oborů - paleoantropologie, primatologie, geologie, klimatologie nebo embryologie.
Tags: education.
Langs: Czech.