Church of militant atheism

English Česky

Discussion

Discuss about this website, share your opinion.
What do you think about it? What would you like to change?
Please be considerate and respectful of your fellow posters and do not use obscenities or abusive language.


Send with ico:
11.7.2013 18:08
creator
Církevních výhod z pohledu práva není v ČR mnoho, pravda. Ale církevní restituce jasně ukázali nerovnoprávnsost mezi církvemi a ateisty (i církve založené po roku 1989 se dostanou k restitucím, ateistická většina nikoliv). Myslím že je dobré se postarat o budoucnost, aby se podobné nepravosti už nestávali. Nebo ne?
11.7.2013 16:47
Anonymous
Když jsem si pročítal vaše cíle tak s jedním (tedy i s některými dalšími) musím souhlasit: "náš cíl není pouze věřit, ale hledat pravdu." To je věta kterou vám musí podepsat 90% zastánců všech náboženství :-)
Přeji Vám abyste hledal pravdu bez předsudků a dogmat a to i těch ateistických. První krok bude připustit si, že ateismus není jen objektivní vidění světa, ale výchovou a okolím ovlivněný názor.
11.7.2013 16:01
Anonymous
Ty výhody církví jsou jen teoretické.
- Můžou učit náboženství na státních školách - pokud to ředitel nepovolí tak nemůžou.
- duchovenská služba v armádě, nemocnicích a vězení - kdo jiný by měl dělat duchovenskou službu? Psycholog tam je taky.
- církevní školy - můžete si zřídit soukromou školu
- dotace - založte si charitativní organizaci, starejte se o ty o které se nikdo nechce starat a taky dostanete
Zkrátka není pravda, že by církev měla v něčem výhodu na úkor ateistů.
11.7.2013 15:39
creator
Jsem si vědom toho, že název "církev mil. ateismu" je kontroverzní a může mnohé ateisty odradit. Proto jsou hned na hlavní stránce odstavce "Proč církev?" a "Proč militantní?". Můžete to brát i jako ironii, ale důležitější podle mne je, že taková kontroverze dokáže vyprovokovat veřejnou debatu ...
11.7.2013 15:34
creator
Pokud jde o výhody církví, tak v rámci restitucí budou dostávat dalších 17 let příspěvky na podporu činnosti. Nemluvě o tom, že mohou získat od státu dotace jako charitativní organizace. Další výhody viz http://www.mkcr.cz/assets/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/registrace-a-evidence/Prehled-zvlastnich-prav-CNS_1.doc

Nicméně, hlavním smyslem naší "církve" je propagace zdravého rozumu, viz "O nás".
11.7.2013 15:30
creator
ŘKC je v ČR minoritní, majoritou jsou nevěřící (nebo alespoň lidé, kteří se nehlásí k žádné církvi). A zásadně nesouhlasím s tím, že KK jsou otázkou historie. To že bylo něco v historii rozhodunuto neznamená, že se to v přítomností nesmí změnit.
11.7.2013 14:33
Anonymous
Není trochu zavádějící ten název církev mil. ateismu? Není v pojmu církev tak nějak obsaženo, že se počítá s Bohem? Potom církev ateismu je protimluv.
Wikipedie: Církev (řecky κυριακή ἐκκλησία shromáždění Pánovo [z κύριος Pán – tj. Ježíš Kristus a ἐκκαλεὶν svolávat], latinsky ecclesia shromáždění, hebrejsky קהל qahal slavnostní shromáždění Božího lidu, do češtiny přes staroslověnské crky, gen. crkve církev)
11.7.2013 14:23
Anonymous
Ještě mám otázku: Jaké výhody má církev proti občanskému sdružení? Plat od státu bych nezmiňoval jelikož ten byl od 1.1. zrušen.
11.7.2013 14:17
Anonymous
To creator: ŘKC není ani minoritní ani soukromá společnost. To je jen Vaše "zbožné" :-) přání. Myslím, že KK jsou otázkou historie a tak z toho tu ŘKC neodpářete. Nebo odříznete ty kříže co tam jsou. Karel IV se musí otáčet v hrobě.
11.7.2013 12:42
creator
Pokud jde o klíč od KK a historii .. možná by nebylo špatné si uvědomit, že je tu kromě historie také přítomnost a jakou roli hraje ŘKC dnes. Jde o (v ČR) minoritní soukromou společnost. Stát by se měl od vlivu církve oprostit a klíč od KK je toho symbolem.
« Next 1 4 5 6 7 8 11 Previous »