Církev militantního ateismu

English Česky

Diskuze

Diskutujte o této stránce, podělte se o svůj názor.
Co si o tom myslíte? Co by jste rádi změnili?
Buďte prosím ohleduplní, respektujte ostatní diskutující a neopoužívejte obscéní a urážlivou mluvu.


Odeslat s ikonkou:
11.7.2013 18:08
creator
Církevních výhod z pohledu práva není v ČR mnoho, pravda. Ale církevní restituce jasně ukázali nerovnoprávnsost mezi církvemi a ateisty (i církve založené po roku 1989 se dostanou k restitucím, ateistická většina nikoliv). Myslím že je dobré se postarat o budoucnost, aby se podobné nepravosti už nestávali. Nebo ne?
11.7.2013 16:47
Anonymous
Když jsem si pročítal vaše cíle tak s jedním (tedy i s některými dalšími) musím souhlasit: "náš cíl není pouze věřit, ale hledat pravdu." To je věta kterou vám musí podepsat 90% zastánců všech náboženství :-)
Přeji Vám abyste hledal pravdu bez předsudků a dogmat a to i těch ateistických. První krok bude připustit si, že ateismus není jen objektivní vidění světa, ale výchovou a okolím ovlivněný názor.
11.7.2013 16:01
Anonymous
Ty výhody církví jsou jen teoretické.
- Můžou učit náboženství na státních školách - pokud to ředitel nepovolí tak nemůžou.
- duchovenská služba v armádě, nemocnicích a vězení - kdo jiný by měl dělat duchovenskou službu? Psycholog tam je taky.
- církevní školy - můžete si zřídit soukromou školu
- dotace - založte si charitativní organizaci, starejte se o ty o které se nikdo nechce starat a taky dostanete
Zkrátka není pravda, že by církev měla v něčem výhodu na úkor ateistů.
11.7.2013 15:39
creator
Jsem si vědom toho, že název "církev mil. ateismu" je kontroverzní a může mnohé ateisty odradit. Proto jsou hned na hlavní stránce odstavce "Proč církev?" a "Proč militantní?". Můžete to brát i jako ironii, ale důležitější podle mne je, že taková kontroverze dokáže vyprovokovat veřejnou debatu ...
11.7.2013 15:34
creator
Pokud jde o výhody církví, tak v rámci restitucí budou dostávat dalších 17 let příspěvky na podporu činnosti. Nemluvě o tom, že mohou získat od státu dotace jako charitativní organizace. Další výhody viz http://www.mkcr.cz/assets/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/registrace-a-evidence/Prehled-zvlastnich-prav-CNS_1.doc

Nicméně, hlavním smyslem naší "církve" je propagace zdravého rozumu, viz "O nás".
11.7.2013 15:30
creator
ŘKC je v ČR minoritní, majoritou jsou nevěřící (nebo alespoň lidé, kteří se nehlásí k žádné církvi). A zásadně nesouhlasím s tím, že KK jsou otázkou historie. To že bylo něco v historii rozhodunuto neznamená, že se to v přítomností nesmí změnit.
11.7.2013 14:33
Anonymous
Není trochu zavádějící ten název církev mil. ateismu? Není v pojmu církev tak nějak obsaženo, že se počítá s Bohem? Potom církev ateismu je protimluv.
Wikipedie: Církev (řecky κυριακή ἐκκλησία shromáždění Pánovo [z κύριος Pán – tj. Ježíš Kristus a ἐκκαλεὶν svolávat], latinsky ecclesia shromáždění, hebrejsky קהל qahal slavnostní shromáždění Božího lidu, do češtiny přes staroslověnské crky, gen. crkve církev)
11.7.2013 14:23
Anonymous
Ještě mám otázku: Jaké výhody má církev proti občanskému sdružení? Plat od státu bych nezmiňoval jelikož ten byl od 1.1. zrušen.
11.7.2013 14:17
Anonymous
To creator: ŘKC není ani minoritní ani soukromá společnost. To je jen Vaše "zbožné" :-) přání. Myslím, že KK jsou otázkou historie a tak z toho tu ŘKC neodpářete. Nebo odříznete ty kříže co tam jsou. Karel IV se musí otáčet v hrobě.
11.7.2013 12:42
creator
Pokud jde o klíč od KK a historii .. možná by nebylo špatné si uvědomit, že je tu kromě historie také přítomnost a jakou roli hraje ŘKC dnes. Jde o (v ČR) minoritní soukromou společnost. Stát by se měl od vlivu církve oprostit a klíč od KK je toho symbolem.